En skönare resa

Aerial-view-of-car-in-woods
Om du trodde att elbilar var tysta, tänk ett varv till. Elektriska drivlinor är förvisso tystare än förbränningsmotorer, men de har sina specifika ljud- och vibrationsproblem. Men ny teknik från Trelleborg gör resan tystare – och bekvämare.
När de första elbilarna kom trodde många att den bullriga förbränningsmotorn snart skulle vara historia. Men även om el- och hybridbilar är mer lågmälda betyder det inte att de är ljudlösa. Elektriska drivlinor har sina egna problem med ljud och vibrationer. Och i elbilen finns inte längre det typiska bullret från en förbränningsmotor för att maskera andra strukturburna ljud, till exempel från växellådan. Men det finns ytterligare en ny ljudkälla. 

— Elektriska växelriktare för höga effekter är en av de större källorna för oönskat ljud i en elektrisk drivlina, säger Reine Axelsson, produktansvarig för laminat fördämpnings- lösningar inom Trelleborg Sealing Solutions.

Detta förhållande oroar fordonsindustrins tillverkare av originalutrustning (OEM-tillverkare) och deras underleverantörer. E-mobilitet är en snabbt växande marknad, och det sista den behöver är en bullrig bil som avskräcker potentiella köpare.

En komponentleverantör som hade problem med ljud från en elektrisk växelriktare kontaktade Trelleborg för att få hjälp.

Trelleborgs lösning är baserad på samma grundteknik som används för företagets bromsshims. Det kallas Applied Damping Material (ADM), en kompakt dämpningsplatta som består av metallskikt som har vulkaniserats ihop med gummi till ett starkt och hållbart laminat. Tillsammans är polymererna, gummit och limmet en utmärkt materialkombination för att absorbera mekanisk energi och dämpa vibrationerna som ger upphov till buller.

Laminatet fungerar på alla typer av vibrerande konstruktioner i drivlinor för bilar, men Trelleborg har tagit fram en ny variant av ADM, anpassad just för växelriktare. 

— Vi har utvecklat ett helt nytt material för växelriktare eftersom de genererar ett bredare register av ljud. Genom att kombinera olika tjocklekar av metall och olika typer och tjocklekar av polymerer får vi bättre dämpning över ett bredare frekvensregister och temperaturområde, säger Arvid Norberg, ansvarig för försäljning och marknadsföring för dämpningslösningar inom Trelleborg Sealing Solutions.

Den exakta materialsammansättningen är hemlig. Dock kan avslöjas att polymererna är baserade på nitril-butadien-gummi (NBR), och limskiktet är vanligtvis en akryl, även om andra material också kan vara aktuella.

Men det är en utmanande utvecklingsprocess eftersom elektriska drivlinor har ännu striktare renhetsstandarder än förbränningsmotorer.

— Det viktigaste är att det inte finns några lösa metallpartiklar som är större än ett givet gränsvärde. Sådana skulle kunna tränga in i motorn eller till och med i elektroniken och orsaka kortslutning. I vårt uppdrag ingår att övervaka förekomsten av partiklar på de komponenter vi levererar, säger Reine Axelsson.

Arvid Norberg tillägger att det handlar om partiklar i storleksordningen tiondelar av millimeter, som i stort sett är osynliga för blotta ögat.

Med starkt tilltagande e-mobilitet anser Arvid Norberg att ADM har en betydande marknadspotential. Trelleborg Sealing Solutions beslutade redan för flera år sedan att bredda sitt erbjudande från bromsar och befästa sin marknadsledande position inom dämpningslösningar och den här utvecklingen är en del av det. Teamet som arbetar inom detta område växer också.

— Vi ligger i framkant på marknaden och ser e-mobilitet som en mycket viktig faktor under de kommande åren, säger Arvid Norberg.

Men i vilken riktning kommer tekniken att utvecklas?

— Vi använder lättare material i alla sammanhang där det är möjligt. Vi fokuserar på buller och vibrationer, men vi undersöker också hur vi kan agera på andra önskemål från våra kunder. Det finns också nya EU-direktiv om akustisk miljö på arbetsplatsen att ta hänsyn till. Hälso- och säkerhetskraven när det gäller buller och vibrationer blir allt strängare, men det är bra för oss eftersom vi betraktas som den ledande utvecklaren av bromsoch dämpningsprodukter, säger Reine Axelsson. 

Tekniken kan användas även inom andra sektorer, till exempel konsumentelektronik. Det ger ADM en enorm potential och innebär att Trelleborg ligger steget före konkurrenterna. 


För mer information, besök:
https://www.rubore.com/


Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com