En ocean av energi

En ocean av energi

Oscillating Water ColumnEU-kommissionens stora projekt Wetfeet har som mål att föra vågenergin närmare ett kommersiellt förverkligande.

Teorier kring hur man skulle kunna utnyttja vågkraft har funnits i decennier, men kommersiellt gångbara lösningar har visat sig vara svårare att hitta. Nu finansierar
EU-kommissionen ett större projekt för att övervinna hindren för full kommersiell exploatering av havsvågor.

– Wetfeet-projektet, som finansieras via EU:s ramprogram Horizon 2020, tar itu med de primära hinder som har bromsat vågenergiområdet. Vi identifierar och utvecklar komponenter, system och processer som förbättrar branschen som helhet, säger Soraya Hamawi. Hon är projektledare på Wavec Offshore Renewables, företaget som leder projektet.

– Vågenergiteknik har stor potential att uppfylla en del av den globala efterfrågan på en ren energikälla som skulle kunna utgöra ryggraden i ett säkert energisystem
under de kommande decennierna, och bidra till att skapa arbetstillfällen i EU och i världen. Dessutom uppskattas potentialen för vågenergi till 29 500 TWh per år.

Projektet finansieras med 3,45 miljoner euro och är inriktat på ett antal viktiga frågor. Bland dessa kan nämnas tillförlitlighet och hållbarhet hos tekniska komponenter,
höga utvecklingskostnader och den långa processen för kommersialisering, samt industriell skalbarhet av testad teknik. Sådana faktorer kommer att studeras inom ramen för två särskilda vågkraftverk som betraktas som kommersiellt intressanta på relativt kort sikt.

De två aktuella konstruktionerna är en flytande, pendlande (oscillerande) vattenpelare och Symphony, en undervattensboj med föränderlig volym som är baserad
på en tidigare konstruktion, utvecklad av en av projektets partner, Teamwork Technology.

Soraya Hamawi noterar att det finns många typer av vågenergilösningar under utveckling – och de står alla inför ungefär samma problem. Detta innebär att resultatet av projektet kan – och utan tvivel bör – överföras till andra vågenergilösningar och till vågenergiindustrin i allmänhet.

Som ett första steg har en teknisk analys utförts som har identifierat vägen framåt. De följande stegen kommer att fokusera på de konceptuella genombrott som ska säkerställa att kraftverken fungerar även under stormförhållanden. Vidare gäller det att utveckla lämpliga strategier för drift och underhåll samt utforma kraftuttagsteknik för att generera elektrisk energi, tillsammans med nya material för nyckelkomponenter, som strukturmembran, styrteknik och negativ fjädring. Projektet kommer också att fokusera på en tvärvetenskaplig bedömning för storskalig utbyggnad.

Flexibelt gummimembran
En av de viktigaste delarna i konstruktionen som helhet är flexibla gummimembran. Som medlem i Wetfeet-konsortiet bidrar Trelleborg med sin materialtekniska expertis och långa erfarenhet inom konstruktion och tillverkning av stora gummiprodukter för att skapa membranen. Utmaningen ligger i att säkerställa att de kan leva upp till de stora arbetstryck och rörelser som krävs för att vågkraftverken ska fungera effektivt.

Jacco Vonk, ansvarig för marknads- och affärsutveckling inom Trelleborg Offshore & Construction, förklarar Trelleborgs intresse för Wetfeet.

– Vårt mål är att vara en teknisk partner till sektorn för förnybar energi. Vi har redan stor erfarenhet av vindkraft till havs. Specifikt kan Trelleborg erbjuda polymermembranteknik som kan användas i en mängd tätningstillämpningar som är viktiga för vågenergiutrustning. Faktum är att våra membran och tätningar redan används i tidvatten-, vind- och vågkrafttillämpningar, säger han.

Wetfeet-projektet kommer att pågå till 2018, men Soraya Hamawi säger att resultat, data och kunskap som skapats inom ramen för projektet kommer att spridas
löpande.

− Vågenergi kommer utan tvekan att vara en del av framtidens energimix, bara vi kan hantera de frågor som fördröjer utvecklingen av vågkraft på rätt sätt, säger hon.
Wetfeet
Wetfeet-projektet samordnas av Wavec Offshore Renewables. Partner i projektet är Johannes Kepler University Linz, Plymouth University, Innosea, EDP Inovação, Selmar, Instituto Superior Técnico, Teamwork Technology, Aurora Ventures, Trelleborg, Scuola Superiore Sant’Anna och University of Edinburgh.
Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com