Djupdykning efter mineraler

¡VAMOS! Djupdykning efter mineraler

Ett nytt pan-europeiskt FoU-projekt för att bygga en undervattensgruvrobot sätter Trelleborgs industriella kompetens på prov.
Efter flera seklers gruvdrift är EU:s lättast åtkomliga mineralfyndigheter i stort sett uttömda. Det finns dock mineralresurser kvar på större djup, i gruvor som övergivits och översvämmats och i oexploaterade områden på havets botten. EU-länderna förbrukar 25-30 procent av världens metallproduktion, men står inte för mer än cirka 3 procent av den globala malmbrytningen. Därför måste EU importera omkring 200 miljoner ton mineral per år.

Nu har ett 42 månader långt forsknings- och utvecklingsprojekt inletts, med målet att kunna utnyttja hittills oåtkomliga mineralrikedomar. Målet för ¡VAMOS!-projektet (Viable Alternative Mine Operating System) är att konstruera och tillverka en prototyp till en undervattensgruvrobot och testa den i fält på fyra oexploaterade mineralfyndigheter under vatten. Tre finns i inlandet i Portugal och Hercegovina och en ligger i havet utanför den brittiska kusten. Projektet beräknas kosta 12,6 miljoner euro. Den revolutionära gruvtekniken bygger på fjärrstyrning av undervattensgruvutrustning från en styrstation ovanför vattenytan. Brytningen ska inte påverka den lokala grundvattennivån.

¡VAMOS! är ett konsortium med 17 medlemmar från nio EU-länder, varav en medlem är Trelleborg Offshore & Construction i Ridderkerk, Nederländerna. Affärsutvecklingsansvarig Jacco Vonk förklarar att företaget valdes för sin tekniska expertis, efter en EU-omfattande anbudsprocess.

– Vi är alltid på jakt efter nya möjligheter. Och framför allt är vi angelägna om att delta i projekt som handlar om förnybara resurser – projekt som driver industrin mot renare och säkrare metoder, säger Jacco Vonk.

Prototypen ska erbjuda ett säkrare alternativ eftersom vattentrycket stabiliserar gamla gruvor och gör dem brytbara på nytt.
Jacco Vonks kollega, forsknings- och utvecklingsansvarig Dirk Jan van Waardhuizen, tillägger att ¡VAMOS! också är renare.

– Fordon och maskiner i konventionella dagbrott var ett miljöproblem. Men så är det inte längre eftersom allt, till och med vattnet, förs tillbaka när mineralen har utvunnits, säger han.

Dirk Jan van Waardhuizen och de övriga åtta gruppmedlemmarna som arbetar med projektet har fått uppgiften att utveckla en 200 meter lång flexibel stigarledning som ska koppla samman undervattensgruvfordonet med ett servicefartyg på ytan, och en 300 meter lång slang för flytande slam som ska leda det utgrävda slammet till land för avvattning. 

– Utmaningen är att tillverka slangar som är flexibla och robusta, och som har en specifik vikt strax under den för vatten. Och som allt annat kring ¡VAMOS! handlar det om att börja från noll, säger Dirk Jan van Waardhuizen. 

Förutom de normala uppgifter som ingår i ett projekt av detta slag, som att hålla verksamheten igång smidigt, respektera deadlines och hålla kontakt med samordnarna i Storbritannien, understryker Dirk Jan van Waardhuizen att det gäller att hålla kostnaderna under strikt kontroll eftersom projektet ingår i programmet Horizon 2020. 

– Det är ju faktiskt skattebetalarnas pengar vi hanterar, säger han.

Trelleborg kommer att delta i ¡VAMOS!-projektet under totalt två år.


Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin. Det omsluter nästan 80 miljarder euro under sju år, 2014 till 2020. Projektet utlovar genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att ta stora idéer från laboratorium till marknad. Europas ledare och europaparlamentariker ser Horizon 2020 som ett sätt att driva på den ekonomiska tillväxten och stöder programmet politiskt.  
Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com