Diskret inbromsning

bilTrelleborg
De flesta bilförare accepterar inte gnissel eller vibrationer. Ingen vill höra ljudet av skrikande bromsar eller det kraftiga dunkandet från bromsoken. Trelleborg erbjuder den ultimata lösningen på ljudproblemen – nyckeln till en behaglig bilresa.

Det räcker med en lätt inbromsning för att ge upphov till ett skrikande gnissel som skär i öronen. Som ett komplement till konventionella lösningar, som till exempel ljuddämpande shims eller gummidämpare, kan en viss nyckelkomponent helt lösa problemet: den dämpande fjädern som håller bromsbelägget på plats – även känd som ”slipper”. Alla erfarna bilmekaniker vet hur viktig denna komponent är för att minska ljudnivån från bromsarna.

Trelleborg Sealing Solutions har tagit fram en unik lösning som kan skräddarsys för varje bromssystem, framför allt de med flytande bromsok. Den garanterar mjuk inbromsning utan gnissel eller vibrationer. 

Man kan se produkten som en omsorgsfullt uppbyggd laminatkonstruktion med flera skikt – i detta fall används rostfritt stål och gummi, som håller fast bromsbelägget. Fjädern sitter mellan bromsbeläggets fästöron och kontaktpunkterna i hållaren. Dess funktion är att dämpa dunkandet och det lågfrekventa ljudet genom att isolera bromsbeläggets öra från hållaren och förhindra att vibrationsenergi överförs till bromsoken. Samtidigt återgår bromsbelägget snabbare till sitt utgångsläge när föraren slutar bromsa, vilket minskar restfriktionen mellan bromsbelägg och skiva.

Fjädrarna har traditionellt tillverkats av obelagt rostfritt stål, men efterhand som bilmotorer har blivit tystare har efterfrågan på ljuddämpade bromssystem med gummibelagda fjädrar ökat.

Trelleborg tillverkar fjädrar med en kärna av hårdvalsat rostfritt stål, belagd med PTFE (polytetrafluoretylen) och gummi.

– Trelleborg är ensamt på marknaden om att konstruera PTFE-belagda fjädrar i kombination med olika gummiblandningar och med olika tjocklekar och olika ytor, säger Johan Stjärndahl, Engineered Applications Director inom Trelleborg Sealing Solutions.

Det är det som gör hela skillnaden och det som skiljer oss från konkurrenterna. Vår flexibla och effektiva tillverkningsmetod gör att vi kan skräddarsy våra lösningar efter varje enskild kunds specifika behov. 

PTFE är ett flexibelt, värmebeständigt och icke-reaktivt material som minimerar friktionen (reducerar μ-värdet från 0,30 till 0,12), optimerar bromseffekten och förbättrar bromsbeläggets robusthet och hållbarhet. Det innebär att bromsbelägget kan glida fritt i oket, vilket i sin tur minskar fordonets bränsleförbrukning.

Rörelsefriheten, i kombination med den effektiva isoleringen, bondningsintegriteten och slitstyrkan hos gummipolymerlagret är en vinnande lösning. Trelleborgs dämpande fjädrar fungerar bäst vid frekvenser mellan 1 och 5 kHz. I vissa tillämpningar fungerar de bra även vid högre frekvenser, särskilt när problemfrekvensen ligger nära vibrationsfrekvensen i bromsskivan. 

Det är viktigt att fjädrarna är mycket hållbara både ur mekanisk och miljömässig synpunkt, eftersom de måste klara hög luftfuktighet, extrema temperaturer och korrosiv inverkan från vägsalt.

– De regenerativa bromssystemen som används i el fordon minskar behovet av friktionsbromsning, men samtidigt ökar kraven på livslängd och prestanda hos våra produkter. Det talar för Trelleborg då det ökande antalet elhybridbilar på vägarna ökar intresset för ljudlösa bromsar. Och vi kan erbjuda produkter i framkant, säger Johan Stjärndahl. 

 För mer information, besök:
www.trelleborg.com/damping-solutionsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com