Biologiska smorjmedel

Biologiska smörjmedel - en skonsam lösning
För att kunna erbjuda sina kunder en ny generation biologiska smörjmedel har Trelleborg investerat kraftigt i FoU – helt enligt marknadens önskemål.

När industriföretag letar efter mer hållbara sätt att driva sin verksamhet hamnar fokus oundvikligen på biologiska smörjmedel.

Biologiska smörjmedel är baserade på vegetabiliska oljor snarare än på mineraloljor. De är avsedda att snabbt brytas ned och vara icke-toxiska för både människor och vattenlevande organismer. 

Bland biologiska smörjmedel kan nämnas hydrauloljor och oljor för motorer, axlar och kugghjul. De används ofta i jordbruksutrustning (kranar, traktorer och lastmaskiner) för att undvika att förgifta mark som producerar livsmedel. I arbetet med att införa och implementera hållbara smörjmedel som en standard spelar Trelleborg en nyckelroll genom att utveckla kompatibla tätningslösningar. 

Joe Savina är applikationsingenjör inom vätsketeknik vid Trelleborg Sealing Solutions i USA. Han förklarar att det krävs speciell konstruktionsmässig hänsyn med tanke på hur sådana smörjmedel kan reagera på utrustningskomponenter och tätningsmaterial.

– Hydraulvätskor och tätningsmaterial liknar varandra i den meningen att båda är extremt komplexa och kan variera mycket i sina sammansättningar. Miljövänliga hydrauloljor, liksom alla hydrauloljor, förekommer i alla möjliga sammansättningar. Det handlar inte bara om val och blandning av basoljor utan även om olika tillsatser som kan väljas för att ge önskade egenskaper, säger Joe Savina.

Han berättar att Trelleborg har investerat kraftigt i forskning och utveckling för att säkerställa att företagets tätningsmaterial är kompatibla med de flesta biologiska smörjmedel på marknaden. Eftersom kemin mellan smörjmedel och tätning är så komplicerad råder Joe Savina företag som vill satsa på biologiska smörjmedel att nära samarbeta med Trelleborg för att hitta den optimala tätningslösningen.

Det första steget för att hitta en bra kombination av smörjmedel och tätningar är att tydligt specificera prestandakraven och vilken kompatibilitet som krävs mellan tätningar och omgivande vätska. 

– Även om miljövänliga och biologiskt nedbrytbara hydrauloljor är väl klassificerade finns det fortfarande så många variationer inom klassificeringarna att det inte går att ge generella löften om kemisk kompatibilitet, förklarar Joe Savina.

Man bör också överväga om det nya smörjmedlet är kompatibelt med det befintliga. Blandning av inkompatibla vätskor kan orsaka problem med filtrering, skumbildning och vattenavskiljning, för att nämna några. Prestanda hos en blandning av vätskor är ofta sämre än prestanda hos de ingående komponenterna. Vissa tillsatser i en blandning kan hämma funktionen hos tillsatser i den andra blandningen. 

Joe Savina rekommenderar också användare att kontrollera om den nya vätskan är förenlig med nuvarande tätningssystem.  

– Fastställ tidigt i konstruktionsprocessen de kompatibilitetsegenskaper hos tätningsmaterial som är kända. På så sätt kan man undvika att hamna i en situation där det enda alternativet är drastiska förändringar i tätnings- eller konstruktionsmaterial. Tillgänglighet och kostnad är viktiga drivkrafter för valet av tätningar. En oplanerad ändring av material kan minska handlingsutrymmet kraftigt. Test av tätningars kompatibilitet går långt utöver ett 70-timmars blötläggningstest, även om det är en bra början i ett läge där information saknas, säger han.

Slutligen är det viktigt att vara så specifik som möjligt när man formulerar kraven på tätningsmaterial. 

– Om den egna erfarenheten av den aktuella vätskan inte räcker för att skapa förtroende för lösningen rekommenderar vi ett sammansatt recept. Samspelet mellan tätningsmaterial och hydrauloljor är mycket komplext och helt olika resultat kan uppstå beroende på vilka ämnen som reagerar kemiskt med varandra, säger Joe Savina.

De företag som vill använda biologiska smörjmedel i känsliga miljöer kommer troligtvis lyckas mycket bra, om de följer de beskrivna stegen.


Vanliga användningsområden för biologiska smörjmedel

Många företag använder numera biologiska smörjmedel som ett sätt att öka hållbarheten i verksamheten. Några av de vanligaste tillämpningarna där biologiska smörjmedel kan bli aktuella är:

  • Lantbruksmaskiner (t.ex. traktorer och skördemaskiner).
  • Skogsmaskiner (t.ex. timmerlastare, skotare och motorsågar).
  • Maskiner som används vid skidanläggningar (liftar, snöskotrar och pistmaskiner).
  • Fartyg och utrustning som används i känsliga farvatten (mudderverk, trålare och slussmaskinerier).Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com