Bekvämt stadsliv

citylife
Mer än hälften av världens människor bor i städer, och andelen ökar. Ofta osynliga men oerhört viktiga produkter från Trelleborg bidrar till att göra stadslivet bekvämt.

Tillsammans med ingenjörer, arkitekter, utvecklare och andra bidrar Trelleborg till att göra städer till hållbara och välfungerande platser där man kan leva komfortabelt. En ökad medvetenhet om miljöaspekterna i våra liv gör bullerhantering till en viktig fråga. Tätningar i ventilationssystem minskar störande buller och utsläppen av partiklar. Vibrationsdämpande system gör offentliga transportmedel bekväma och lager reducerar fortplantning av ljud och vibrationer i byggnader.

I byggnadsfasader sitter tätningar som blockerar värme, vatten, ozon, saltstänk och UV-strålning. Och grävfri teknik sparar tid och energi när avloppsrör ska bytas, samtidigt som man slipper störande trafikavbrott. 

 


Hitta mer information här: 


Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com