Trelleborg publicerar ramverk för grön finansiering

Trelleborgkoncernen publicerar idag ett ramverk för grön finansiering som möjliggör för koncernen att under det ordinarie MTN-programmet (Medium Term Note Program) emittera gröna obligationer. De gröna obligationerna ska i sin tur finansiera projekt som fortsatt stöder och utvecklar koncernens pågående och framtida energieffektivitetsarbete inom produktion och administration. Genom ramverket blir även Trelleborgs finansieringsverksamhet mer involverad i koncernens klimatmål, ”50 by 25”, som innebär att koncernen ska reducera sina CO-utsläpp med 50 procent relaterat till försäljningen 2025, tillsammans med visionen om nettonollutsläpp vid utgången av 2035.

Rådgivare vid upprättandet av ramverket för grön finansiering var SEB. Ramverket har granskats av det oberoende institutet Sustainalytics. Mer information om ramverket finns på www.trelleborg.com/sv-se/investerare/skuldinvesterare.