Trelleborg kommenterar rykten i media

Trelleborg bekräftar, givet den senaste tidens spekulationer och rykten i media, att externa parter visat intresse för att förvärva Trelleborgs affärsområde Trelleborg Wheel Systems.

Diskussioner i tidigt skede pågår med externa parter. I detta skede kommer Trelleborg inte att kommunicera ytterligare i denna fråga. Skulle diskussionerna avancera och utvecklas till en situation där ytterligare information är relevant för marknaden, kommer detta att kommuniceras.