Trelleborg emitterar sin första gröna obligation

Trelleborgkoncernen har för första gången gett ut en grön obligation. Obligationen uppgår till 1 000 MSEK och ska finansiera projekt som fortsatt stöder och utvecklar koncernens pågående och framtida energieffektivitetsarbete inom produktion och administration. Obligationen emitteras i enlighet med koncernens nyligen lanserade ramverk för grön finansiering och bidrar till uppfyllandet av Trelleborgs klimatmål. Klimatmålet, ”50 by 25”, innebär att koncernen ska reducera sina CO-utsläpp med 50 procent relaterat till försäljningen 2025, tillsammans med visionen om nettonollutsläpp vid utgången av 2035.

- Vi har många gröna investeringar på gång inom koncernen. Det kan exempelvis vara omställning av vår lokala infrastruktur vad gäller energiförsörjning i riktning mot mer förnybart, men också vidareutveckling av våra hållbara produkter och lösningar. Det är därför mycket positivt att vi nu kan presentera en breddad investerarbas via utgivande av en grön företagsobligation, säger Fredrik Nilsson, ekonomi- och finansdirektör i Trelleborgkoncernen.

Beloppet på emissionen uppgår till 1 000 MSEK med en löptid på 5,5 år. Ramverket för grön finansiering har granskats av Sustainalytics och emissionen genomfördes med SEB som emissionsinstitut.