Trelleborg avyttrar brittisk verksamhet inom offshore olja & gas

Trelleborg har tecknat avtal och slutfört avyttringen av sin offshoreverksamhet i Skelmersdale, England. Bolaget ingår som en del i den större offshoreverksamheten inom rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling. Köpare är personer i ledande positioner för den offshoreverksamhet i Storbritannien som avyttras. Avyttringen är ett led i Trelleborgs strategi att fokusera på utvalda segment.

Det avyttrade bolaget hade en årlig försäljning om cirka 580 MSEK under 2020. Bolaget kommer att avkonsolideras från och med den 1 mars 2021. Försäljningen har inte någon väsentlig påverkan på koncernens resultat efter skatt.

Bolaget utvecklar och tillverkar bland annat flytelement som används vid undervatteninstallationer till havs men också krökförstyvningar, kabelskydd och böjningsbegränsare som används för att säkra, styra och skydda kablar i vatten mot kraftiga rörelser. Den absoluta merparten av försäljningen är till segmentet offshore olja & gas. I och med avyttringen minskar Trelleborg sin exponering mot segmentet offshore olja & gas till cirka 3,0 procent av den totala nettoförsäljningen. 

– Vi är mycket glada att kunna kommunicera denna affär. Det är väl känt att offshore olja & gas under en lång tid haft en utmanande marknadssituation. Vid utvärdering av olika strategiska alternativ för detta bolag kom vi fram till att en avyttring var det bästa alternativet. I och med avyttringen fokuserar vi ytterligare på det som är vår kärnverksamhet, säger Fredrik Nilsson, ekonomi- och finansdirektör samt övergripande ansvarig för rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling.

Övriga offshoreverksamheter inom rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling berörs inte av denna avyttring. Koncernen har dock goda förhoppningar att kunna avsluta den strategiska översynen av de resterade delarna av offshoreverksamheten inom en relativt snar framtid.