Trelleborg avyttrar tjeckisk verksamhet inom tekniska gummi-produkter

Trelleborgkoncernen har tecknat avtal om att avyttra en tjeckisk verksamhet inom tekniska gummiprodukter. Bolaget, vars huvudsakliga verksamhet finns i Nachod, Tjeckien, redovisas som Tillgångar som innehas för försäljning i den finansiella rapporteringen. Köpare är Kaprain, en tjeckisk investeringsgrupp.

Den avyttrade verksamheten hade en årlig försäljning om cirka 560 MSEK under 2020. Försäljningen har inte någon väsentlig påverkan på koncernens resultat efter skatt.

Verksamheten utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av specialutvecklade polymerprodukter såsom kilremmar och formgods till den generella industrin samt uppblåsbara fördämningar till infrastrukturer. I verksamheten finns också en gummiblandningsverksamhet och tillverkning av cykeldäck och -slangar.

– Det är mycket glädjande att kunna tillkännage denna avyttring. Vår översyn visade att det skulle krävas en strategiförändring, med tillkommande investeringar, för att kunna utveckla verksamheten på ett sätt som passar Trelleborg långsiktigt. Vi har förädlat bolaget på ett tillfredsställande sätt, med en förbättrad lönsamhet, och det får nu utvecklas vidare med en ny ägare som har ett starkare regionalt fokus, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

Avyttringen förväntas slutföras under slutet av det tredje eller början av det fjärde kvartalet 2021.