Trelleborg avyttrar sin tryckduksverksamhet

Trelleborgkoncernen har tecknat avtal om att avyttra verksamheten som utvecklar och tillverkar tryckdukar av polymerbelagda vävar. Den redovisas som Tillgångar som innehas för försäljning i den finansiella rapporteringen. Köpare är Continental, som har för avsikt att integrera verksamheten i sitt affärsområde ContiTech. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Verksamheten hade en årlig försäljning om cirka 1 200 MSEK och en rörelsemarginal i nivå med koncerngenomsnittet under 2020. Tryckdukar används för all slags offset samt flexo- och digitaltryck. I verksamheten ingår också en produktlinje av valsöverdrag för flexotryck på förpackningar.

– I och med denna avyttring lämnar vi tryckduksmarknaden. Verksamheten är global och har en ledande position samt har utvecklats väl under Trelleborgs ledning. Det är därför glädjande att en ny ägare tar vid som kan utveckla den vidare, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

– Vi avslutar också därmed genomförandet av den strategiska översynen från december 2019, som hade i uppdrag att utvärdera olika strukturella initiativ för ett antal verksamheter. Vi har sedan dess avyttrat bolag med sammanlagt drygt 3 200 MSEK i omsättning. Nu fokuserar vi fullt ut på att fortsätta utveckla koncernen och våra välpresterande och välpositionerade affärsområden, avslutar Peter Nilsson.

Avyttringen av tryckduksverksamheten förväntas slutföras under det första halvåret 2022.