Trelleborg avyttrar lokal verksamhet i Frankrike

Trelleborg har tecknat avtal och slutfört avyttringen av en verksamhet i Cernay, Frankrike. Verksamheten ingår i rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling och dess tryckduksverksamhet. Köpare är den belgiska koncernen Hannecard. Avyttringen är ett led i Trelleborgs strategi att fokusera på utvalda segment.

Den avyttrade verksamheten utvecklar och tillverkar gummiklädda valsar, som används vid exempelvis prägling och limning av mjukt papper, och gummiklädda band, som används vid krympning av textilier. Det är en lokal icke-kärnverksamhet inom koncernens tryckduksverksamhet som står för en mycket liten andel av Trelleborg.

– Vi har förädlat den nu avyttrade verksamheten på ett tillfredsställande sätt och vi är mycket nöjda att en ny ägare tar över. Samtidigt får Trelleborg i och med försäljningen en mer fokuserad verksamhet för tryckdukslösningar som vi kan utveckla vidare, säger Dario Porta, affärsenhetschef för Trelleborg tryckduksverksamhet.

Den avyttrade verksamheten, som hade en årlig försäljning om cirka 70 MSEK under 2018 och en lönsamhet i nivå med Trelleborgs tryckdukar, avkonsolideras den 7 januari 2020. Affären bedöms endast få en mindre påverkan på koncernens resultat efter skatt.