Trelleborg avyttrar formgodsverksamhet i Sverige och Estland

Trelleborg har tecknat avtal och slutfört avyttringen av de svenska och estniska verksamheterna som tillverkar formgodskomponenter. De ingår som en affärsenhet i rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling. Köpare är den nuvarande ledningen för verksamheten. Avyttringen är ett led i Trelleborgs strategi att fokusera på utvalda segment.

Verksamheten utvecklar och tillverkar olika typer av formgodsprodukter. Försäljning sker främst till lokala och regionala kunder.

– Vi har under en tid utvärderat olika strategiska alternativ för denna formgodsverksamhet. Relativt snart stod det klart att en försäljning till ledningen för verksamheten var det bästa alternativet. I och med avyttringen fokuserar vi ytterligare på det som är vår kärnverksamhet, säger Ulf Berghult, ekonomi- och finansdirektör samt övergripande ansvarig för rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling.

Den avyttrade verksamheten, som hade en årlig försäljning om cirka 250 MSEK under 2019, avkonsoliderades den 22 april 2020. Affären bedöms endast få en mindre positiv påverkan på koncernens resultat efter skatt.