Trelleborg utser Fredrik Nilsson till ny ekonomi- och finansdirektör

Fredrik Nilsson har utsetts till ny ekonomi- och finansdirektör i Trelleborgkoncernen, med tillträde under första kvartalet 2021. Han efterträder Ulf Berghult som beslutat lämna sin tjänst för arbete utanför koncernen. Ulf kommer att slutföra årsbokslutet för 2020 innan han lämnar Trelleborg för sitt nya uppdrag.

Fredrik Nilsson, född 1977, kommer närmast från tjänsten som finansdirektör på AAK. Han har arbetat på AAK i snart 14 år, varav de senaste knappt sju åren som finansdirektör. Innan tiden på AAK verkade Fredrik inom Sandvik i drygt sex år.

– Vi är glada över rekryteringen av Fredrik. Hans breda erfarenhet av en global finansfunktion från relevanta branscher tillsammans med ett starkt affärsfokus gör Fredrik till ett utmärkt tillskott till Trelleborg. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Fredrik i den fortsatta utvecklingen av koncernen, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

– Det är med stor tillförsikt och glädje som jag har accepterat detta uppdrag. Jag känner ett starkt engagemang att driva globala affärer och är enormt motiverad men samtidigt också väldigt ödmjuk inför uppgiften att ta mig an utmaningen att utveckla Trelleborg vidare tillsammans med nya kollegor i alla delar av världen där koncernen verkar, säger Fredrik Nilsson.

Ulf Berghult har varit ekonomi- och finansdirektör i Trelleborg sedan 2012.

– Jag vill rikta ett stort och innerligt tack till Ulf för allt han gjort för Trelleborg. Ulf har framgångsrikt och med stort engagemang bidragit till koncernens utveckling, inte minst avseende finansfunktionen, och jag önskar honom all framgång i sin nya utmaning. Jag har alltid uppskattat Ulfs kompetens, integritet, ärlighet och är tacksam för alla inspel över åren vi arbetat tillsammans, avslutar Peter Nilsson.

– Att besluta mig för att lämna Trelleborg har inte varit ett enkelt beslut. Jag har tidigare aviserat för Peter och Trelleborg att jag har haft som ambition, innan jag avslutar min yrkeskarriär, att återgå till ett mera operativt ekonomi- och finansuppdrag. En sådan möjlighet har nu uppstått och jag har accepterat ett erbjudande från ett private equity-ägt bolag där jag får möjligheten att arbeta närmare den operativa verksamheten, säger Ulf Berghult.