Trelleborg AB:s valberedning föreslår oförändrade styrelsearvoden

 

Med anledning av den rådande osäkerheten på grund av Covid-19 och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen föreslår nu valberedningen, med ändring av dess nuvarande förslag, att årsstämman den 23 april beslutar om oförändrade styrelse-och utskottsarvoden jämfört med 2019.

 

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman är oförändrade.