Trelleborg förvärvar italiensk distributör av lantbruksdäck

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal och slutfört förvärven av Provana Solutions srl och Provana Quality Center srl. Provana Solutions är specialiserat på distribution och service av däck och kompletta hjul till lantbrukare och traktoråterförsäljare i Italien. Provana Quality Center erbjuder OE-tillverkare av lantbruksmaskiner tester av olika däcklösningar. Förvärven möjliggör utvecklingen av affärsområdets servicekoncept för lantbruksdäck i Europa.

Företagen ägs av delar av familjen Provana och har huvudkontor i Izano i norra Italien. Försäljningen uppgick till cirka 58 MSEK för 2018. Tilläggsförvärven är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment. 

– Det är med tillförsikt vi välkomnar verksamheterna till Trelleborg. Provana är erkänt tekniskt kunniga inom däck och kompletta hjul. Med dem som bas kommer vi att kunna utöka konceptet för däcktjänster på eftermarknaden för lantbruksdäck i Europa. Affären stärker oss i slutet av värdekedjan. Via Interfit-konceptet har vi lång erfarenhet av service och distribution av industridäck, men nu får vi också möjlighet att bredda vårt serviceerbjudande på eftermarknaden inom lantbruksdäck, säger Paolo Pompei, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems. 

Affären konsolideras från den 15 mars 2019.