Trelleborg förvärvar teknikkoncern och blir systemleverantör i det snabbväxande segmentet för LNG-överföring

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal och slutfört förvärvet av teknikkoncernen Signum Technology Ltd. Koncernen levererar säkerhetskritiska lösningar inom flödeskontroll till olje- och gasindustrin samt den petrokemiska industrin, såsom marina brytkopplingar och LNG-överföringssystem. Förvärvet kompletterar och utökar Trelleborgs produktportfölj samt stärker Trelleborg som systemleverantör, främst till det snabbväxande marknadssegmentet för LNG-överföring.  

Koncernen har huvudkontor i Wiltshire, England, och tillverkningsanläggningar i Storbritannien samt servicecenters globalt. Försäljningen uppgick till cirka 410 MSEK för 2018. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment. 

– Vi är mycket glada att kunna offentliggöra förvärvet av Signum. Tillsammans skapar vi ett mycket attraktivt erbjudande av integrerade lösningar och säkerhetskritiska system både inom LNG-överföringar mellan fartyg och överföringar från fartyg till land i krävande industrier. I likhet med Trelleborg har Signum gott anseende i fråga om kvalitet och innovation. Förvärvet kommer också ytterligare stärka vår geografiska räckvidd, inte minst inom eftermarknad och service, och passar oss därför mycket bra ur många aspekter, säger Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborgs Industrial Solutions.  

Affären konsolideras från den 10 juli 2019.