Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 26 april

Trelleborgs rapport för första kvartalet 2019 publiceras fredagen den 26 april cirka kl 13:00.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 15:00 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-505 583 65, Storbritannien: +44 333 3009 261 eller USA: +1 833 526 8383 

Kod: ”Trelleborg” 

Välkomna!