Trelleborg förvärvar tillverkare av silikonkomponenter till hälsovård & medicinteknik

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva Sil-Pro, LLC. Sil-Pro är en USA-baserad privatägd kontraktstillverkare av precisionskomponenter i silikon och termoplastiska komponenter som också erbjuder montering av medicinsk utrustning. Företaget är specialiserat på applikationer till främst medicintekniska OE-tillverkare. Förvärvet kompletterar och breddar Trelleborgs befintliga erbjudanden inom hälsovård & medicinteknik. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Företaget har huvudkontor och en produktionsanläggning i Delano, Minnesota, USA. Försäljningen uppgick till cirka 350 MSEK för 2017. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Förvärvet kompletterar vårt befintliga erbjudande och breddar vårt produktutbud inom områden som läkemedelstillförsel och kirurgiska verktyg. Företaget är välrenommerat med kvalitetssystem och renrumsstandarder av hög klass. Deras kunnande och kapacitet inom verktygstillverkning är ett välkommet tillskott till vår nuvarande verksamhet, säger Peter Hahn, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions. 

Affären förväntas vara slutförd i början av det första kvartalet 2019.