Valberedningen i Trelleborg AB föreslår nya styrelseledamöter

Valberedningen i Trelleborg AB har beslutat föreslå årsstämman 2018 att välja Panu Routila och Jan Ståhlberg som nya ledamöter i styrelsen.

Valberedningen har också beslutat föreslå årsstämman 2018 omval av styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Susanne Pahlén Åklundh. Som styrelsens ordförande föreslås, som tidigare har kommunicerats, nyval av Hans Biörck.

Trelleborgs styrelseordförande Sören Mellstig och styrelseledamoten Bo Risberg har båda förklarat att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2018.

Valberedningen har aktivt sökt efter nya ledamöter som kan komplettera styrelsen och som har erfarenhet från såväl industriella som internationella verksamheter och som har arbetat med strukturförändringar. De föreslagna nya ledamöterna har dessa bakgrunder och valberedningen anser att de är mycket lämpliga för styrelsen i Trelleborg AB.

Panu Routila, av finsk nationalitet och född 1964, är VD och koncernchef för Konecranes sedan 2015. Panu har en gedigen bakgrund från ledande befattningar med erfarenhet från både industriella och internationella verksamheter. Han har tidigare varit VD och koncernchef för Ahlström Capital, VD för Alteams och direktör inom Outokompukoncernen samt innehaft olika chefsposter inom Partek Group. Panu är för närvarande styrelseledamot i Onvest och har en magisterexamen i nationalekonomi från Åbo universitet.

Jan Ståhlberg, av svensk nationalitet och född 1962, är avgående partner i riskkapitalbolaget EQT, en tjänst han innehaft sedan 1995 i samband med att bolaget bildades. Jan har en gedigen erfarenhet från förvärv, omstruktureringar och utveckling av företag från ett flertal industriella branscher och internationella miljöer. Han har tidigare innehaft olika positioner inom Ovako Steel, den sista som ekonomi- och finansdirektör. Jan är för närvarande styrelseledamot i bland annat EQT AB och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 25 april 2018 klockan 17.00.