Trelleborgs bokslutskommuniké och presentation/telefonkonferens den 1 februari

Trelleborgs rapport för det fjärde kvartalet 2016 publiceras onsdagen den 1 februari ca kl 07:45. Analytiker, investerare och media hälsas välkomna till ett möte, kombinerat med en telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl 09:00 den 1 februari.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterrassen, skicka en anmälan till www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@financialhearings.com.

Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.  

Ring: 08-566 42 695, England: +44 20 3008 9809 eller USA: +1 855 831 5944 

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!