Trelleborg säljer blandningsverksamhet i Tjeckien

Trelleborg har tecknat avtal och slutfört avyttringen av en blandningsverksamhet i Lesina, Tjeckien. Verksamheten har redovisats som en del av Koncernposter i den finansiella rapporteringen. Köpare är Hexpol AB (publ).

Den avyttrade verksamheten utvecklar, producerar och levererar polymerblandningar. Merparten av försäljningen går till externa kunder och en mindre andel till ett fåtal Trelleborgenheter i Europa.

– Vårt fokus är att utveckla och producera specialutvecklade polymerbaserade lösningar. Uppgiften för våra blandningsverksamheter är att förse koncernens enheter med högkvalitativa blandningar som är en viktig komponent i våra slutprodukter. Den tjeckiska verksamheten har en stor extern kundkrets. Det innebär att den också säljer blandningar till våra direkta och indirekta konkurrenter, något som inte gör affären långsiktigt hållbar för oss. Den kan därför utvecklas bättre med en annan ägare, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

Den avyttrade verksamheten, som hade en årlig extern försäljning om cirka 300 MSEK under 2016 och en lönsamhet i nivå med Trelleborgs, avkonsolideras den 31 mars 2017. Affären bedöms leda till en bokföringsmässig reavinst om cirka 450 MSEK efter skatt.