Trelleborg förvärvar tillverkare av avancerade komponenter i komposit

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva det USA-baserade privatägda företaget Automated Dynamics, specialiserat på tillverkning av avancerade komponenter i komposit. Kompositer är för Trelleborg en närliggande och strategisk intressant teknik med stor potential inom flera industrier. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter. 

Bolaget har sin verksamhet i Niskayuna, New York. Försäljningen uppgick till cirka 65 MSEK 2016. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera detta förvärv. Det förvärvade företaget tillhandahåller kärnkompetenser inom kompositer som ger Trelleborg Sealing Solutions nytt kunnande. Vi ser redan möjligheter för nya produkter, applikationer och material till marknaderna för flyg och olja & gas, och långsiktigt också till andra marknader. Det förvärvade företagets kunnande om automatisering av produktionen av kompositprodukter är imponerande och bör kunna överföras till andra produktionsanläggningar, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

Affären förväntas vara slutförd under det tredje kvartalet 2017.