Fredrik Meuller slutar som affärsområdeschef i Trelleborgkoncernen

Trelleborg har beslutat om ett antal strategiska åtgärder som en följd av den pågående översynen av sin offshoreverksamhet. Ett separat pressmeddelande om dessa åtgärder publicerades idag, den 28 november 2017.

Som en del av förändringen inom affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction har Trelleborg och Fredrik Meuller gemensamt kommit fram till att Fredrik lämnar sin befattning som affärsområdeschef den 31 december 2017. Han kvarstår dock inom koncernen under en övergångsperiod för att vara behjälplig med överlämningen. VD och koncernchef Peter Nilsson blir tillförordnad affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction.

– Jag vill rikta ett stort tack till Fredrik för hans insatser i flera olika roller inom Trelleborgkoncernen under femton års tid. Han har verkat som affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction de senaste fem åren och där varit drivande i globaliseringen av affärsområdet och utvecklingen av erbjudandet till våra kunder. Den senare tiden har präglats av utmanande marknadsförhållanden, något som Fredrik har hanterat på ett föredömligt sätt. Jag önskar Fredrik all lycka framöver. Jag har personligen uppskattat alla kloka inspel och vårt nära samarbete under åren vi arbetat tillsammans, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

– Efter fem år som affärsområdeschef och ytterligare tio år inom Trelleborg i olika positioner har jag beslutat att lämna Trelleborg. Jag är övertygad om att de åtgärder som nu tas inom Trelleborg Offshore & Construction kommer att leda till stärkta positioner för affärsområdet, som verksamheten kommer att ha stor nytta av när marknaderna så småningom vänder uppåt igen. Samtidigt ser jag ett behov av att förenkla den organisatoriska strukturen och väljer därför att gå vidare till andra utmaningar utanför Trelleborgkoncernen, säger Fredrik Meuller, affärsområdeschef i Trelleborg Offshore & Construction.