Trelleborg tecknar slutligt avtal om att sälja sina aktier i Vibracoustic

Trelleborg har tecknat slutligt avtal med Freudenberg om att sälja sina aktier i Vibracoustic till Freudenberg. Slutförandet av transaktionen förväntas ske under det andra kvartalet 2016, förutsatt godkännande från relevanta myndigheter.

Vibracoustic kommer från och med första kvartalet 2016 redovisas som tillgång som innehas för försäljning. I resultaträkningen för tidigare perioder kommer intressebolagsandelar från Vibracoustic klassificeras som verksamhet under avveckling.

Ett pressmeddelande om att ett principavtal tecknats mellan parterna kommunicerades den 7 april 2016.