Trelleborg förvärvar distributör av tätningar för expansion i USA

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal och slutfört förvärvet av det USA-baserade privatägda företaget Anderson Seal LLC. Företaget är specialiserat på distribution och service av tätningar, packningar och specialutvecklade formgodskomponenter till OE-tillverkare inom ett flertal industrier. Förvärvet kommer att öka Trelleborgs närvaro i Mellanvästern i USA.  

Det förvärvade företaget har sitt huvudkontor och lager i New Berlin, Wisconsin. Omsättningen under 2015 uppgick till cirka 145 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment. 

– Anderson Seal passar bra in i vår kultur och affärsmodell eftersom de arbetar mycket nära sina kunder och erbjuder flera avancerade tjänster, som satsförpackning och komplex montering. Med detta förvärv kommer Trelleborg att väsentligt utöka sin marknadsandel i Mellanvästern i USA, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

Affären konsolideras från och med 7 september 2016.