Valberedningen i Trelleborg AB föreslår nya styrelseledamöter

Valberedningen i Trelleborg AB har beslutat föreslå årsstämman 2016 att välja Johan Malmquist, Gunilla Fransson och Susanne Pahlén Åklundh som nya ledamöter i styrelsen.

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Jan Carlson, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg och Anne Mette Olesen. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

Claes Lindqvist, Heléne Vibbleus och Nina Udnes Tronstad står inte till förfogande för omval och lämnar därför styrelsen i och med årsstämman 2016 efter många års förtjänstfullt arbete.

Valberedningen har aktivt sökt efter nya ledamöter som kan komplettera styrelsen och som har erfarenhet från såväl internationella som industriella verksamheter. Valberedningen har också sökt ledamöter som kan stärka styrelsen inom affärsutveckling. De föreslagna nya ledamöterna har dessa bakgrunder och valberedningen anser att de är mycket lämpliga för styrelsen i Trelleborg AB.

Johan Malmquist har under många år varit verksam i Getinge AB, bland annat som dess VD och koncernchef under 18 år. Han är idag rådgivare till Getinge och styrelseledamot i Mölnlycke Health Care AB, Elekta AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Gunilla Fransson har varit verksam inom Saab AB, senast som affärsområdeschef för Security and Defence Solutions. Hon har tidigare innehaft flera positioner inom Ericsson AB. Idag är Gunilla Fransson styrelseledamot i Net Insight AB, Permobil AB och Teleopti TEM AB.

Susanne Pahlén Åklundh är sedan många år verksam i Alfa Laval AB och är sedan 2009 direktör för dess Equipmentdivision. Susanne Pahlén Åklundh är också styrelseledamot i Definox AS, Alfdex AB och Nederman AB.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 21 april 2016 klockan 17.00.