Trelleborg förvärvar industridäckstillverkare i Brasilien och stärker sin globala position

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal och slutfört förvärvet av Standard Tyres Group, ett Brasilien-baserat privatägt företag som tillverkar industridäck. Företaget är marknadsledare inom industridäck i Brasilien och stor leverantör till lokalt baserade globala tillverkare (OEMs) av materialhanteringsfordon. Förvärvet stärker Trelleborgs närvaro i Sydamerika och förstärker Trelleborgs globalt ledande position.

Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor i Lorena och produktionsanläggning i Feira de Santana. Försäljningen uppgick till cirka 100 MSEK 2014. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Brasilien är den största marknaden för materialhanteringsfordon i Sydamerika, där samtliga stora tillverkare är närvarande. Förvärvet ger Trelleborg tillgång till inte bara OEM-marknaden i regionen utan stärker också Trelleborg som global leverantör av solida däck till de stora globala tillverkarna. Utöver detta stöder förvärvet utvecklingen av försäljningen till övriga delar av Sydamerika, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.

Affären konsolideras från 30 november 2015.