Trelleborg förvärvar distributör av industridäck för ytterligare expansion i Europa

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal och slutfört förvärvet av den franska industridäcksdistributören D.G. Manutention Services SAS (DGMS). Verksamheten är specialiserad på distribution och service av industridäck, såsom däck till truckar, till kunder i södra Frankrike. Förvärvet stärker och utvecklar Trelleborgs europeiska distributionsnätverk av industridäck ytterligare.

Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor i Marseille, Frankrike. Försäljningen uppgick 2014 till cirka 50 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Förvärvet ger oss möjlighet att expandera vårt servicekoncept för industridäck samtidigt som vi växer inom service och distribution i Europa. Det stärker oss i hela värdekedjan, från tillverkning till service av industridäck, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.

Affären konsolideras från 1 februari 2015.