Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 21 juli

Trelleborgs rapport för andra kvartalet 2015 publiceras tisdagen den 21 juli cirka kl 07:45.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 10:30 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08 566 426 62, England: +44 20 342 814 09, USA: +1 855 753 22 36

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!