Trelleborg invests in the US to create global position for agricultural tires | Trelleborg Group

Trelleborg investerar i USA för att skapa global position för lantbruksdäck

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems beslutat att investera i en produktionsanläggning för lantbruksdäck i USA. Därigenom skapas en plattform för lokal närvaro och tillväxt i Nordamerika och en global position på marknaden. Investeringen är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva och lönsamma marknadssegment.

– Nordamerika är världens största lantbruksmarknad och är högintressant för oss. Marknaden för extra stora lantbruksdäck, där Trelleborg är marknadsledande, växer i regionen. Vi har försäljning både i USA och i Kanada idag men förutsättningarna blir betydligt mer gynnsamma med en lokal produktion, vilket ökar vår konkurrenskraft. Ökad närvaro i Nordamerika är centralt i vår tillväxtstrategi, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.

Produktionen kommer att förläggas till en existerande Trelleborganläggning i Spartanburg, South Carolina, USA. Totalt investerar Trelleborg cirka 325 MSEK under 2014-2018 i främst produktionsutrustning i anläggningen. Investeringen för innevarande år ligger inom den sedan tidigare kommunicerade investeringsramen för 2014. Produktionen bedöms kunna starta stegvis från andra halvåret 2015.

– Vi är redan en ledande global leverantör av premiumdäck till lantbruksmaskiner. Denna position avser vi nu att stärka genom produktion i Nordamerika med närhet till såväl befintliga globala kunder som en potentiell utökad kundbas. Vi bygger upp en kvalificerad produktion av lantbruksdäck i en modern anläggning utmärkt lokaliserad, och vi drar också fördel av befintliga samarbetsavtal med stora OE-tillverkare och distributörer som möjliggör överföring av teknik från en del av världen till en annan, avslutar Maurizio Vischi.

Trelleborg Wheel Systems har idag produktion av lantbruksdäck i Europa och Asien. Affärsområdet utvecklar, producerar och distribuerar också däck till truckar och andra materialhanteringsfordon.