Trelleborg förvärvar verksamheter inom belagda vävar i Nordamerika

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Coated Systems tecknat avtal om att förvärva tillgångar och verksamheter från det USA-baserade privatägda Uretek Archer LLC Group, bestående av Uretek LLC och Archer Rubber Company LLC. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Uretek och Archer utvecklar och tillverkar uretanbelagda respektive gummibelagda vävar vars produkter och lösningar används inom en rad olika segment, såsom flygindustrin, hälso- och sjukvården, friluftsliv, statlig verksamhet samt inom försvarsindustrin.

– De förvärvade verksamheterna har hög teknisk kompetens, en fokuserad forskning och produktutveckling, samt stabila kundrelationer. Förvärvet kompletterar vår befintliga verksamhet inom belagda vävar och breddar vårt produktutbud i Nordamerika, säger Dario Porta, affärsområdeschef för Trelleborg Coated Systems.

Verksamheterna har tillverkningsanläggningar i New Haven, Connecticut, respektive Milford, Massachusetts, i USA. Den totala försäljningen sker främst i Nordamerika och uppgick till cirka 480 MSEK under 2013.

Affären förväntas vara slutförd under det tredje kvartalet 2014.