Valberedningen i Trelleborg AB föreslår omval av styrelsen

Valberedningen i Trelleborg AB har beslutat att föreslå årsstämman 2014 omval av styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad och Heléne Vibbleus. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 23 april 2014 klockan 17.00.