Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 23 april

Trelleborgs rapport för första kvartalet 2014 publiceras onsdagen den 23 april cirka kl 13:00.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 15:00 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Ulf Berghult, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-51999352, UK: +44 20 76602081 eller US: +1 8552692607

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!