Trelleborg stärker sin långfristiga finansiering

Trelleborg AB och Trelleborg Treasury AB har gemensamt slutit avtal om en förlängning av deras nuvarande syndikerade kreditfaciliteter från 2011. De förlängda kreditfaciliteterna om 750 MEUR och 625 MUSD, motsvarande cirka 11 000 MSEK, har en löptid på fem år med förfallotid i december 2018, och kan därefter förlängas med maximalt ytterligare två år.

I kreditfaciliteterna medverkar sammanlagt 17 finansiella institutioner från nio länder. Commerzbank Aktiengesellschaft, DNB, Nordea, SEB, Swedbank och UniCredit Bank Austria AG agerade samordnare av syndikaten.

– Vi är nöjda över att tillsammans med en rad välrenommerade banker kunna stärka vår långsiktiga finansiering genom förlängningen av nuvarande syndikerade kreditfaciliteter. Kreditfaciliteterna skapar en bra bas för finansieringen av Trelleborgkoncernen fram till 2018. De möjliggör fortsatt god flexibilitet att offensivt förbättra våra marknadspositioner de närmaste åren, säger Ulf Berghult, ekonomi- och finansdirektör.