Trelleborg redovisar historiska försäljnings- och resultattal mot bakgrund av ny affärsområdesstruktur

Från och med 1 januari 2013 har Trelleborg en ny affärsområdesstruktur, vilket kommunicerades i pressmeddelande den 6 december 2012. Med anledning av organisationsförändringen har tidigare redovisade kvartalsdata för affärsområdena under 2007 och 2012 omräknats för att överensstämma med den nya operativa strukturen.

Uppgifterna om nyckeltalen finns i bifogad fil.