Trelleborg förvärvar inom marina docknings- och förankringslösningar

Trelleborg har genom affärsområde Trelleborg Offshore & Construction tecknat avtal och slutfört förvärvet av brittiska Sea Systems Technology Ltd. (”SeaTechnik”), ett marknadsledande företag främst specialiserat på att utveckla mjukvara och tillverka nödavstängningssystem och andra kommunikationssystem som används när fartyg som fraktar flytande naturgas (LNG) angör terminaler.

SeaTechnik har huvudkontor i Storbritannien och marknadskontor i Sydkorea och Singapore. Den årliga försäljningen beräknas 2012 uppgå till cirka 55 MSEK. Förvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva och lönsamma marknadssegment och innebär att Trelleborg breddar sin produktportfölj av förtöjnings-, docknings- och förankringslösningar för hamnar och fartyg.

– Den förvärvade verksamheten är snabbväxande och visar god lönsamhet. Den stärker vår position inom den strategiskt viktiga och växande marknaden för transporter av flytande naturgas. SeaTechniks mjukvara återfinns redan i ett stort antal fartyg och terminaler som hanterar flytande naturgas och inte sällan tillsammans med våra befintliga produkter och lösningar. Vi kommer i och med affären att kunna erbjuda en attraktiv helhetslösning för ägare av såväl fartyg som hamnar. säger Fredrik Meuller, affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction.

Utöver utveckling av mjukvara och tillverkning av nödavstängningssystem och andra kommunikationssystem för säker hantering av flytande naturgas vid fartygsförtöjningar, har den förvärvade verksamheten en relativt liten men växande andel produkter och lösningar som övervakar och hanterar bränsletillförsel i fartyg i syfte att signifikant reducera såväl utsläpp som bränslekostnader. När den förvärvade verksamheten har integrerats i Trelleborgs struktur förväntas synergier och effektivitetsvinster.