Trelleborg erhåller sin hittills största order inom offshore olja/gas

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction erhållit ett kontrakt avseende leverans av flytmoduler för stigarledningar (drill riser buoyancy modules, DRBMs) till ett av världens största oljeborrningsföretag. Kontraktet är det hittills största för Trelleborg inom offshoreområdet och är värt cirka 50-60 M USD beroende på projekts slutliga innehåll. Denna order, tillsammans med andra strategiska order som nyligen erhållits samt några pågående anbud, förstärker Trelleborgs position som marknadsledande global tillverkare av flytmoduler för havsmiljöer.

Flytmodulerna kommer att tillverkas på Trelleborgs anläggning i Houston, Texas, USA, med start under första kvartalet 2014, och kommer att levereras löpande fram till slutet av 2015. Trelleborg har gjort betydande investeringar inom olje- och gassegmentet. Denna rekordstora order bekräftar Trelleborgs starka position inom detta attraktiva segment.

– Vi är mycket glada över att ha erhållit detta kontrakt, inte bara för att det ger oss möjlighet att leverera våra avancerade lösningar till prospektering och utvinning av olja och gas på allt djupare vatten, utan även på grund av projektets omfattning och dess prestigefyllda natur. Vi förväntar oss att se denna typ av stora och komplexa lösningar oftare framöver, där det krävs gedigen teknisk kompetens och applikationskunnande. Detta kontrakt visar tydligt på vår globala räckvidd samt vår oöverträffade skicklighet inom polymerlösningar för havsmiljöer, säger Fredrik Meuller, affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction.

– För vår offshoreverksamhet är den finansiella styrkan och stödet från en stor industrikoncern som Trelleborg också något som särskiljer oss från våra konkurrenter. Det är en verklig konkurrensfördel som blir allt viktigare på marknaden för flytmoduler då den växer och blir mer komplex och krävande, avslutar Fredrik Meuller.

En stigarledning (drill riser) skyddar borrsträngen och borrhålsvätskan hela vägen från havsbotten till borrplattformen. Den avsevärda tyngden från denna konstruktion kräver dock stöd från både den egna strukturen och borrfartyget. För att minska den totala tyngden i vattnet till en mer hanterbar nivå utrustas stigarledningen med fristående flytmoduler längs med hela konstruktionen.