Trelleborg förvärvar nischföretag som stärker positionen inom offshore olja/gas

Trelleborg har genom affärsområde Trelleborg Offshore & Construction tecknat avtal och slutfört förvärvet av Ambler Technologies Ltd. Företaget utvecklar och tillverkar kompositmaterial som skapar noga specificerade flyt- och isoleringsegenskaper i applikationer som primärt används i djuphavsmiljöer. Förvärvet ger Trelleborg tillgång till spetskompetens och ökad produktionskapacitet av strategiskt viktiga komponenter. Det stärker Trelleborgs position inom prospektering och utvinning av olja och gas, särskilt inom flytmoduler till fjärrstyrda undervattensrobotar (ROV).

Företaget har huvudkontor och produktion utanför Manchester, Storbritannien. Omsättningen under 2012 uppgick till cirka 50 MSEK med god lönsamhet. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva och lönsamma marknadssegment.

– Med fokus på kundnära utveckling rör vi oss i riktning mot mer specialutvecklade polymerlösningar med stigande teknik- och kunskapsinnehåll. Den förvärvade verksamheten har en unik expertis och erfarenhet inom kompositmaterial som kompletterar vårt globala erbjudande inom främst prospektering och utvinning av olja och gas i djuphavsmiljöer, men även inom andra intressanta segment. Genom affären skapar vi ett ”Center of Excellence” inriktat på avancerade flytmoduler i djuphavsmiljöer. Vi kommer att kunna erbjuda fullt integrerade och egenutvecklade lösningar för exempelvis fjärrstyrda undervattensrobotar (ROV) och annan utrustning som används på stora djup, säger Fredrik Meuller, affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction.

Affären kommer att konsolideras från och med april 2013.