Trelleborg förvärvar distributör av industridäck för ytterligare expansion i Europa

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal om att förvärva industridäcksverksamheten från italienska Pircher Alfred s.a.s. Verksamheten är specialiserad på distribution och service av industridäck, såsom däck till truckar. Förvärvet stärker och utvecklar ytterligare Trelleborgs europeiska distributionsnätverk av industridäck.

Den förvärvade verksamheten har distributions- och servicecenter i Milano och Bologna, Italien. Försäljningen uppgick 2012 till cirka 75 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva och lönsamma marknadssegment.

– De globalt ledande trucktillverkarna fokuserar alltmer på att öka sin närvaro på de lokala marknaderna. Utvecklingen passar oss och vi ser möjligheter att framgångsrikt fortsätta utveckla och expandera vårt servicekoncept Interfit för industridäck. Den förvärvade verksamheten har en stark position på den italienska marknaden och har god lönsamhet. Affären stärker oss i hela värdekedjan, från tillverkning till service av industridäck, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.

Affären förväntas vara slutförd under det första kvartalet 2014.