Trelleborgs bokslutskommuniké för 2011 och presentation/telefonkonferens den 15 februari

Trelleborgs bokslutskommuniké för 2011 publiceras onsdagen den 15 februari kl 07.45. Analytiker och media hälsas välkomna till ett frukostmöte med presentation, på engelska, kombinerad med en telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl 09.30 den 15 februari.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Carolina Dybeck Happe, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterrassen, skicka en anmälan till www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@financialhearings.com.

Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.
Sverige: +08 505 629 32, UK: +44 207 750 9950, US: + 1 866 676 5869
Kod: Trelleborg

Välkomna!