Trelleborg stärker sin närvaro i Indien inom industriell antivibration och specialutvecklade formgodskomponenter

I dag inviger Trelleborg två verksamheter i Indien, samlokaliserade till en anläggning i Bengaluru. I anläggningen utvecklas och produceras dels industriella antivibrationssystem, dels specialutvecklade formgodskomponenter till olika industrisegment. Industriella antivibrationssystem används för vibrationsdämpning i exempelvis tåg, entreprenadmaskiner och inom generell industri. Formgods baserade på olika polymera material återfinns i en mängd industriapplikationer och inom branscher som exempelvis telekom, energi och generell industri.

De aktuella verksamheterna tillhör båda affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Etableringarna är ett led i Trelleborgs strategi att växa inom utvalda attraktiva och lönsamma marknader och marknadssegment. Verksamheterna kommer att förse Trelleborgs befintliga internationella kunder med lokal support och leverans till deras fabriker i Indien men också leverera och ge support till lokala indiska tillverkare.

– Vi tror starkt på Indiens långsiktiga tillväxtmöjligheter. Denna satsning förstärker vår redan starka globala plattform ytterligare. Indiens strukturella förändringar när det gäller fortsatt befolkningstillväxt, industriell utveckling och efterfrågan på infrastruktur såsom järnvägar, vägar, flygplatser och hamnar, i kombination med hållbar utveckling, gör att landet är en tillväxtmarknad för Trelleborg, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

– Det finns en lovande efterfrågan på produkter och lösningar inom industriell antivibration till den växande infrastruktursektorn i landet. Vi ser också en stor potential inom den generella industrin för våra specialutvecklade formgodskomponenter. Anläggningen i Bengaluru gör att vi kommer närmare våra lokala kunder och närmare våra internationella kunder på den lokala marknaden i Indien, säger Mikael Fryklund, chef för Industrial Solutions inom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems.

På invigningen den 2 november deltar gäster från hela världen inklusive representanter från lokala och regionala myndigheter, kunder samt ledning och medarbetare från Trelleborg.

Trelleborg och TrelleborgVibracoustic, det samägda bolaget inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, har tillverkningsanläggningar i Bengaluru, Noida och Chandigarh. Där utvecklas, tillverkas och levereras tätningssystem för bland annat hydraulik, pneumatik, personbilar och flyg liksom industriella antivibrationssystem till bland annat tåg och specialutvecklade formgodskomponenter till olika industrisegment. I Ahmedabad har Trelleborg ett excellenscenter för teknik och design med fokus på marina fender- och förtöjningssystem. Dessutom finns flera regionala sälj- och supportkontor för att effektivt kunna bearbeta de lokala marknaderna. År 2011 hade Trelleborg cirka 1 000 anställda i Indien och försäljningen uppgick till cirka 490 miljoner kronor.