Trelleborg stärker sin närvaro i Brasilien och sin position inom tryckdukar samt oljeslangar

I dag inviger Trelleborg två verksamheter i Brasilien, samlokaliserade till en anläggning i Santana de Parnaíba, utanför São Paulo. I anläggningen utvecklas och produceras dels tryckdukar till den grafiska industrin, dels oljeslangar för yt- och djuphavsapplikationer inom utvinning av olja och gas till havs. Tryckdukar används vid offsettryck av exempelvis förpackningsmaterial. Oljeslangar hanterar exempelvis råolja, flytande gas och andra kemikalier till havs. Verksamheterna tillhör båda affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Etableringarna är ett led i Trelleborgs strategi att växa inom utvalda attraktiva och lönsamma marknader och marknadssegment.

– Vi har på kort tid skapat oss en allt starkare plattform för lokal närvaro och tillväxt inom grafisk industri i Latinamerika och USA. Vi är den första tillverkaren av tryckdukar i Brasilien som har en global närvaro. I och med förvärvet av tryckduksverksamheten Printec är vi nu också den ledande aktören inom tryckdukar i Latinamerika, säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

– Den starkt växande offshoreindustrin i Brasilien motiverar satsningar i landet. Vi har sedan länge en betydande försäljning till olje- och gasindustrin i Brasilien. Med den nya anläggningen stärker vi vår globala starka position inom oljeslangar med lokal produktion och närhet till våra kunder i landet. Även inom detta område är Trelleborg den första tillverkaren i Brasilien med en global närvaro, avslutar Peter Nilsson.

På invigningen den 9 oktober deltar gäster från hela världen inklusive representanter från lokala och regionala myndigheter, Sveriges ambassadör i Brasilien, Magnus Robach, kunder samt ledning och medarbetare från Trelleborg.

Trelleborg har flera produktionsanläggningar i Braslien: i Macaé, Santana de Parnaíba och São José dos Campos. I anläggningarna tillverkas ett brett utbud av Trelleborgs specialtillverkade produkter och lösningar baserade på polymerteknik, som flytprodukter inom offshore olja och gas, oljeslangar, tryckdukar och precisionstätningar till flyg- och personbilsindustrin, generell industri samt offshore. Dessutom finns flera säljkontor som effektivt kan bearbeta de lokala marknaderna. Trelleborg har cirka 400 anställda i Brasilien och den uppskattade årsförsäljningen uppgår till cirka 700 miljoner kronor. TrelleborgVibracoustic, det samägda bolaget inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, har härutöver anläggningar i Guarulhos och Taubaté. Verksamheterna omsätter cirka 1 000 miljoner kronor och har cirka 800 anställda.