Trelleborg inviger ny anläggning i Xingtai, Kina, för tillverkning av däck till lantbrukssektorn

Idag inviger Trelleborg en ny produktionsanläggning i Xingtai, Hebei-regionen, Kina. I anläggningen ska högpresterande specialdäck för i första hand lantbrukssektorn tillverkas.

Investeringen är ett led i Trelleborgs långsiktiga strategi att växa på marknader med stor tillväxtpotential. Både radialdäck och diagonaldäck för lant- och skogsbruk samt agroindustriella lösningar kommer med hjälp av beprövade tillverkningsprocesser att tillverkas i anläggningen. Anläggningen kommer att betjäna Trelleborgs befintliga internationella kunder med lokalt stöd och leverans till deras fabriker i Kina men också att leverera till lokala kinesiska kunder.

– Det är mycket gynnsamma förutsättningar för långsiktig tillväxt på den kinesiska marknaden. Vår starka globala plattform förstärks i och med denna investering. Den nya produktionsanläggningen är ett led i vår satsning på lantbrukssektorn i Kina. Anläggningen kommer också att stärka Trelleborgs konkurrenskraft på andra marknader tack vare en breddning av sortimentet och en effektivare produktion, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

– Det finns en enorm potential inom lantbrukssektorn i Kina. Idag utförs mer än hälften av allt lantbruksarbete manuellt, men mekaniseringen inom lantbruket går snabbt framåt. Efterfrågan på högpresterande däck till lantbrukssektorn är gynnsam. Med denna etablering blir Trelleborg dessutom den första globala tillverkaren av lantbruksdäck med egen tillverkning på plats i Kina. Anläggningen gör att vi kommer närmare våra kinesiska kunder, och vi kommer även att kunna ge stöd till europeiska och amerikanska kunder på den lokala marknaden i Kina, säger Maurizio Vischi, chef för affärsområdet Trelleborg Wheel Systems.

På invigningen den 27 juni 2012 deltog gäster från hela världen inklusive representanter från ledande traktortillverkare liksom Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Kina, professor Daqun Liu, borgmästare i Xingtai stad samt ledningen för Trelleborg.

Trelleborg har flera produktionsanläggningar i Kina: i Huizhou, Shanghai, Wuxi, Qingdao och Xingtai. I anläggningarna tillverkas ett brett utbud av Trelleborgs specialutvecklade produkter och lösningar baserade på polymerteknik, som marina system, formgods, industriella antivibrationssystem, lantbruksdäck, tryckdukar, precisionstätningar med mera. Dessutom finns ett par utvecklingscentrum i Shanghai för tätningslösningar och för ljud- och vibrationsdämpande bromslösningar samt flera säljkontor för att effektivt kunna bearbeta de lokala marknaderna. Trelleborg har cirka 1 500 anställda i Kina och omsättningen under 2011 uppgick till nära 1 100 miljoner kronor.