Trelleborg inviger ny anläggning för avancerade tätningslösningar i Bangalore, Indien

I dag inviger Trelleborg en nybyggd anläggning i Bangalore, Indien, där högpresterande tätningslösningar ska utvecklas, tillverkas och levereras. Tätningslösningarna återfinns i flygplan, entreprenadmaskiner, lastbilar, personbilar samt i en rad industriella applikationer. Anläggningen tillhör affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions.

Investeringen är en del av Trelleborgs långsiktiga strategi med satsningar på marknader med goda tillväxtmöjligheter. Avancerade tätningslösningar för ett stort antal användningsområden kommer att utvecklas och tillverkas i anläggningen med hjälp av beprövade utvecklings- och tillverkningsprocesser. Anläggningen kommer att betjäna Trelleborgs befintliga internationella kunder med lokal support och leverans till deras fabriker i Indien men också leverera till lokala indiska tillverkare.

– Vi tror starkt på Indiens långsiktiga tillväxtmöjligheter och denna satsning förstärker vår redan starka globala plattform ytterligare. Med anläggningen fortsätter vi att engagera oss i Indiens växande tillverkningsindustri, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

– Det finns en lovande efterfrågan på högpresterande tätningslösningar för entreprenadmaskiner, fordon och andra industrisektorer, säger Claus Barsøe, chef för affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions.

På invigningen den 27 april deltog gäster från hela världen inklusive indiska industrirepresentanter inom pneumatik, hydraulik, entreprenadmaskiner, flyg och bilar, Sveriges ambassadör i Indien Lars-Olof Lindgren samt ledning och medarbetare från Trelleborg.

Trelleborg har sammanlagt tre anläggningar i Indien, i Bangalore och i Noida. Där utvecklas, tillverkas och levereras tätningssystem för bland annat hydraulik, pneumatik, personbilar och flyg. Dessutom finns åtta regionala sälj- och supportkontor för att effektivt kunna bearbeta de lokala marknaderna, samt ett excellenscenter för teknik och design i Ahmedabad. Trelleborg har cirka 1 000 anställda i Indien och försäljningen 2011 uppgick till cirka 490 miljoner kronor. Den fortsatta expansionen i Indien fortsätter med ytterligare en invigning av en ny anläggning i Bangalore i september 2012. Anläggningen, som tillhör Trelleborg Engineered Systems, kommer att utveckla, tillverka och leverera industriella antivibrationssystem till bland annat järnvägar samt formgods till olika industrisegment.