Trelleborg har slutfört avyttringen av verksamheten inom skyddsprodukter

Trelleborg har slutfört avyttringen av verksamheten som tillverkar högteknologiska skyddsprodukter för professionell användning. Verksamheten finns huvudsakligen i Sverige och Litauen och ingick i Trelleborg Engineered Systems. Köpare är Ansell Limited med huvudkontor i Red Bank, New Jersey, USA. Köpeskillingen uppgår till cirka 210 MSEK och bedöms leda till en bokföringsmässig reavinst om cirka 130 MSEK efter skatt.

Pressmeddelandet om avtal om avyttringen publicerades den 11 april 2012.