Trelleborg slutför försäljning av fastighet i Stockholm

Trelleborg ingick i början av 2007 ett avtal med Skanska om försäljning av mark i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm, Sverige. Tillträdeslikviden om drygt 100 MSEK redovisades under första kvartalet 2007.

Baserat på att detaljplan nu vunnit laga kraft har en tilläggsköpeskilling om drygt 200 MSEK fastställts. Tilläggslikviden ger en positiv kassapåverkan och realisationsvinst på drygt 200 MSEK för Trelleborg. Denna kommer att redovisas under det andra kvartalet 2012.

Pressmeddelandet om avtalet om försäljningen publicerades den 31 januari 2007.