Trelleborg avyttrar verksamhet inom skyddsprodukter

Trelleborg har tecknat avtal om att avyttra en verksamhet som tillverkar högteknologiska skyddsprodukter för professionell användning. Verksamheten finns huvudsakligen i Sverige och Litauen och ingår i Trelleborg Engineered Systems. Köpare är Ansell Limited med huvudkontor i Red Bank, New Jersey, USA. Avyttringen är ytterligare ett led i Trelleborgkoncernens strategi att fokusera på utvalda segment.

Vi har förädlat verksamheten på ett tillfredsställande sätt och den får nu möjlighet att utvecklas vidare med en ny ägare, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg. Vår kärnkompetens inom detta område är materialutveckling och produktion av polymerbelagda vävar för skyddsprodukter som kemiska skyddsdräkter och dykdräkter för professionell användning. En vidareutveckling av verksamheten innebär att den kommer längre ifrån vår kärnkompetens och det blir inte optimalt vare sig för verksamheten eller för Trelleborg. Därför är vi mycket nöjda över den här lösningen, avslutar Peter Nilsson.

Den avyttrade verksamheten hade en årlig försäljning om cirka 170 MSEK under 2011. Köpeskillingen uppgår till cirka 210 MSEK och bedöms leda till en bokföringsmässig reavinst om cirka 130 MSEK efter skatt. Affären förväntas slutföras under det andra kvartalet 2012. Parterna har även ingått ett långsiktigt avtal kring leverans av polymerbelagda vävar från Trelleborg.