Trelleborg avyttrar fransk verksamhet inom komponenter till personbilar

Trelleborg har tecknat avtal om att avyttra en verksamhet som tillverkar högteknologiska gummi-, plast- och skumkomponenter och system till personbilsindustrin. Verksamheten finns huvudsakligen i Frankrike och ingår i affärsområde Trelleborg Automotive. Köpare är Bavaria Industriekapital AG med säte i München, Tyskland. Avyttringen är ytterligare ett led i Trelleborgkoncernens strategi att fokusera på utvalda segment.

Den avyttrade verksamheten levererar komponenter till pedalset och stötdämpande lösningar för alla öppningsbara delar i en bil, som bagagelucka, dörrar och motorhuv. Verksamheten levererar även olika sorters komponenter som packningar och formgjutna slangar. Dessa komponenter och lösningar finns i olika polymera material.

Trelleborg får i och med försäljningen en mer koncentrerad fordonsrelaterad verksamhet som vi vill utveckla vidare, säger Jim Law, affärsområdeschef för Trelleborg Automotive. Vi är samtidigt mycket nöjda över att en ny ägare tar över den nu avyttrade verksamheten. Verksamheten har bland annat ett väl utvecklat tekniskt center och har en stark europeisk kundbas.

Den avyttrade verksamheten har en årlig försäljning om cirka 550 MSEK och cirka 570 anställda. Affären förväntas slutföras under det första kvartalet 2012. Mer information om köpeskilling och annan finansiell information om avyttringen kommer att redovisas i bokslutskommunikén som presenteras den 15 februari.

Verksamheten är en separat enhet inom Trelleborg Automotive och tillhör inte antivibrationsverksamheten för personbilar och tunga fordon som, enligt tidigare kommunikation, avses ingå i det samägda bolaget som bildas tillsammans med Freudenberg.

Affärsområdet Trelleborg Automotive är världsledande inom utveckling och tillverkning av polymerbaserade komponenter och system för ljud- och vibrationsdämpning till personbilar samt lätta och tunga lastbilar.